AD8429

Analog Devices představuje ultra nízkošumový přístrojový zesilovač s nízkým zkreslením a malou spotřebou pro měření extrémně malých signálů v zarušeném průmyslovém prostředí. AD8429 je jedním z nejrychlejších přistrojových zesilovačů na trhu.

Vícevýstupové regulátory se supervizí, watchdogem zmenší počet součástek, zvýší výkonovou hustotu a spolehlivost

Obvody ADP5041 a ADP5040 ideálně ošetří napájení středně velkých FPGA, mikroprocesorů a DSP, kde jsou různá napětí pro jádro, IO a paměť.  ADP5041 s časovačem “watchdog” zvyšuje spolehlivosti monitorováním integrity provádění instrukcí u systémů s procesorem a resetem, pokud během nastaveného času nepřijde očekávaný signál. ADP5041 rovněž obsahuje vysoce přesný reset generátor (±1.5% v teplotním rozsahu), který lze externě nastavit, aby monitoroval spodní hranice napájecího napětí. Obvod má řadu objednacích variant pro různé možnosti resetu a watch dog časovače.

ADIS16407

ADIS16407Analog Devices oznamuje nový ADIS16407 iSensor® IMU (inertial measurement unit), který obsahuje tříosý gyroskop, tříosý akcelerometr a tříosý magnetometr v jediném pouzdru. ADIS16407 kombinuje všechny tyto vícenásobné senzory, aby bylo možné přesně sledovat polohu v kancelářských budovách, skladech, tunelech, jeskyních, dolech, "městských kaňonech" a podobných místech, kde nelze použít GPS. Vše je plně integrováno v jednom pouzdru, kalibrováno ve výrobě, za nízkou cenu celého systému.

Obvod pro zpracování radarového signálu v automobilech

AD8283 je nový obvod pro zpracování přijímací části z radarových senzorů, pro úpravu signálu a další zpracování pro řízení rychlosti, detekci mrtvého bodu a další aplikace založené na radarovém příjmu, stejně jako pro systémy různého varování.