Součástky - Automatizace - Jednoúčelové stroje - Sklady - Technická podpora - Řešení

Amtek je váš spolehlivý partner v oboru!

Od svého založení v roce 1991 si společnost AMTEK, spol. s r. o. získala mnoho příznivců mezi výrobci přístrojů, strojů a průmyslových zařízení.
Zaměřuje se na distribuci průmyslových elektronických součástek, automatizačních prvků a konstrukcí z profilových systémů.
Základní přidanou hodnotou firmy je technická podpora a výběr toho nejvhodnějšího materiálu do aplikací našich zákazníků.

Naše oblasti působnosti...
automatizace  součástky  konstrukce 
   
Naše přidaná hodnota...
Stránky z Amtek brozura A4 2020 oprava2 pripominky 002 2.0002 Stránky z Amtek brozura A4 2020 oprava2 pripominky 002 2.0001 Stránky z Amtek brozura A4 2020 oprava2 pripominky 002 2.0003
Amtek brozura aktual web 3 4
2

Držíme skladem zásoby elektronic-
kých součástek, 
automatizačních
prvků a
 hliníkových profilů.

Spočítáme a vyzkoušíme
pohony, řídicí prvky, měřicí sys-
t
émy a komunikace mezi nimi.

Vyrobíme montážní přípravky,
oplocení, dopravníky a jiné
zakázkové konstrukce z hliníku.