Hledá se pachatel

autor článku: James Bryant, Analog Devices

Otázka: Proč občas dochází bez zjevné příčiny k selhání součástek, které nejsou vystaveny elektrickému namáhání?

RAQ_130_1

 

Jak převést intenzitu osvětlení na elektrickou veličinu

autor článku: Thomas Brand, Analog Devices

Otázka:

RAQ166 1

 

Optimalizované uspořádání pracoviště pro měření napájecího zdroje

autor článku: Frederik Dostal, Analog Devices

Otázka: Jak se mohu ujistit, že měřím na spínaném zdroji co nejefektivněji?

RAQ 156 1

 

Širokopásmové integrované mikrovlnné měniče kmitočtu 24 až 44 GHz

Společnost Analog Devices přichází s mikrovlnnými měniči kmitočtu s vysokou mírou integrace, vzestupným ADMV1013 a sestupným ADMV1014. Tyto IO pracují ve velmi širokém kmitočtovém pásmu 24 GHz až 44 GHz s přizpůsobením 50 Ω a představují výrazné zjednodušení návrhu a snížení vývojových nákladů při vytváření jednotné univerzální platformy schopné pokrýt veškerá pásma milimetrových vln bezdrátových komunikačních systémů páté generace, včetně 28 GHz a 39 GHz.

 

Měření proudu indukčností ve spínaných zdrojích

autor článku: Frederik Dostal, Analog Devices

Otázka: Jak změříte proud indukčností?

RAQ 170 1

 

Když menší znamená lepší

autor článku: Frederik Dostal, Analog Devices

Otázka: Jak se měničový mikro-modul vejde do tak malého prostoru?

Jak se měničový mikro-modul vejde do tak malého prostoru?

 

Revoluční řešení pro bezdrátovou infrastrukturu 5G

Společnost Analog Devices, Inc. představila nové řešení s nejvyšším dostupným stupněm integrace pro bezdrátovou síťovou infrastrukturu 5G využívající milimetrových vln. Jedná se o řešení, které znamená zásadní zjednodušení konstrukce a snížení vývojových nákladů při budování systémů bezdrátové komunikační infrastruktury příští generace. Řešení poskytuje kombinaci moderních IO ADI pro tvarování svazku, obvodů pro vzestupnou / sestupnou kmitočtovou konverzi a další obvody pro zpracování smíšených signálů. Tento optimalizovaný signálový řetězec „od svazku k bitům“ představuje jedinečnou sestavu schopností, kterou lze nalézt jedině u Analog Devices.

 

Zásady pro umístění indukčnosti na DPS spínaného zdroje

autor článku: Frederik Dostal, Analog Devices

Otázka: Kam přijde cívka?

FAQ 164 1

 

Když jsou země odděleny

autor článku: Frederik Dostal, Analog Devices

Otázka: Kam připojím země spínacího regulátoru?

FAQ 159 1

 

Synchronní usměrnění na sekundární straně

autor článku: Frederik Dostal, Analog Devices

Otázka: Jak mohu zvýšit účinnost spínaného zdroje s galvanickým oddělením?

FAQ 147 1