Synchronní DC/DC "buck" měnič 5V/ 10A má velmi nízkou úroveň elektromagnetického vyzařování

...pro náročné aplikace vyžadující velký snižující poměr a rychlou přechodovou odezvu.

Společnost Analog Devices představila nový monolitický snižující synchronní DC/DC měnič 5 V/ 10 A Power by Linear™ LTC3310S. Architektura obvodu s řízeným špičkovým proudem pracovní indukčností a pevným kmitočtem je ideální pro náročné aplikace vyžadující velký snižující poměr a rychlou přechodovou odezvu. LTC3310S využívá technologie Silent Switcher®2 s integrovanými blokovacími kapacitami, má malé rozměry s vysokou účinností, pracovní kmitočet až 5 MHz a vynikající vlastnosti z hlediska minimalizace elektromagnetického vyzařování.

 

Základní vlastnosti a použití

LT3310S

Zvýšení výstupního proudu lze dosáhnout využitím více obvodů v paralelním zapojení. Vstupní rozsah LTC3310S 2,25 až 5,5 V je uzpůsoben celé řadě aplikací včetně těch, které pracují s přechodnými napájecími úrovněmi. Integrované tranzistory MOSFET s nízkým odporem v sepnutém stavu umožňují, aby obvod mohl dodávat trvale výstupní proudy až 10 A s minimálním poklesem při vyšších teplotách. Díky nabídce výstupních napětí od 0,5 V do hodnoty Uvst se LTC3310S výborně hodí k umístění na DPS v bezprostřední blízkosti obvodů typu DSP/FPGA/GPU/ASIC, které pracují s nízkým napájecím napětím a vysokým proudem. Z vhodných aplikací lze uvést optické sítě, telekomunikační, datově-komunikační a automobilní systémy, systémy distribuovaného napájení i napájecí systémy pro všeobecné využití se střední až vysokou hustotou výkonu.

Minimální čas v sepnutém stavu 35 ns obvodu dovoluje vytvářet napájecí zdroje s vysokým pracovním kmitočtem a velkým snižovacím poměrem. Pracovní kmitočet lze synchronizovat vnějším hodinovým signálem. Celková přesnost výstupního napětí měniče je ±1 % v pásmu provozních teplot přechodu -40 °C až 125 °C. Z vybavení měniče lze vyjmenovat signál „Power Good“, který znamená, že výstup je v aktivním stabilizovaném stavu, přesný práh uvolnění měniče, přepěťovou a tepelnou ochranu, snímač teploty čipu, synchronizaci hodinového signálu, volbu pracovního režimu a ochranu výstupu proti zkratu. LTC3310S se dodává v tepelně optimalizovaném 18vývodovém pouzdru LQFN 3 mm x 3 mm x 0,94 mm. Varianty E a I pokrývají rozsah provozních teplot přechodu -40 °C až 125 °C. Další informace jsou dostupné na https://www.analog.com/en/products/ltc3310s.html


 

Nejdůležitější parametry

 • architektura Silent Switcher®2: velmi nízké úrovně vyzařování
 • vysoká účinnost – 4,5 mΩ NMOS, 16 mΩ PMOS
 • velká šířka pásma, rychlá přechodová odezva
 • rozsah Uvst: 2,25 V až 5,5 V
 • rozsah Uvýst: 0,5 V až Uvst
 • přesnost Uvýst: ±1 %
 • minimální čas v sepnutém stavu 35 ns
 • nastavitelný pracovní kmitočet až 5 MHz
 • proud při vypnutém měniči: 1 µA
 • přesný práh uvolnění měniče 400 mV
 • měkký start na základě sledování výstupního napětí
 • výstup „Power Good“
 • snímač teploty čipu
 • možnost paralelního řazení
 • tepelně optimalizované 18vývodové pouzdro LQFN 3 x 3 x 0,94 mm

 

 LTC3310S acl