Kompaktní zdroj na DIN-lištu se špičkovým výkonem 1440 W

 

  • šířka pouze 110 mm
  • účinnost 95 %
  • životnost vyšší než 10 let
  • spotřeba v klidovém stavu nižší než 1 W

Nový zdroj DRF960-24-1 na DIN-lištu výrobce TDK-Lambda má výstup 24 V / 40 A (960 W), přitom může dodat do zátěže špičkový proud 60 A (1440 W) po dobu 4 s. Výrobek se vyznačuje velice malou šířkou pouze 110 mm, čímž uvolňuje na DIN-liště prostor pro montáž dalších prvků. Při jeho provozu s účinností 95 % vzniká výrazně nižší množství ztrátového tepla. Elektrolytické kondenzátory uvnitř skříňky jsou díky tomu vystaveny nižší provozní teplotě, což se příznivě projevuje na delší životnosti jednotky. Provozní životnost zdroje je spočítána na více než 10 let při zatížení 75 %, teplotě okolí 40 °C a vstupním napětí 230 Vstř. DRF960-24-1 najde uplatnění v široké škále aplikací, včetně zařízení průmyslové automatizace, řízení průmyslových procesů, testovacích a měřicích zařízení.

Výstupní napětí je možné nastavit v rozsahu 24 až 28 V pomocí potenciometru umístěném na předním panelu, nebo vnějším napětím 5 až 6 Vss. Tato možnost je užitečná například je-li třeba kompenzovat úbytky napětí na oddělovacích diodách nebo tranzistorech MOSFET při vytváření napájecích systémů s redundancí. Až pět jednotek je možné propojit paralelně v režimu s aktivním sdílením zátěže.
Zdroj je standardně vybaven rovněž reléovým kontaktem „DC OK“ dimenzovaným na 30 V / 1 A a funkcí dálkového ovládání výstupu. S odpojeným výstupem je klidová spotřeba nižší než 1 W.

Systém DRF960 je uložen v pevné kovové skříňce o rozměrech 123,4 mm (výška) 139 mm (hloubka) a 110 mm (šířka). Rozsah vstupního provozního napětí je 180 – 264 Vstř / 47 – 63 Hz. Galvanické oddělení vstupu a výstupu je zkoušeno napětím 3 000 Vstř, vstup proti zemi má oddělení 500 Vstř a výstup proti zemi 500 Vstř. Provozní parametry jsou zaručeny v rozsahu teplot okolí -25 °C až 70 °C (studený start od -40 °C), s lineárním poklesem jmenovitého výkonu od teploty 60 °C na 50 % při 70 °C.

Zdroje DRF960 nesou bezpečnostní osvědčení dle IEC/EN/UL/CSA 60950-1, UL 508 a značku CE udělenou v souladu s požadavky EMC a s evropskými směrnicemi LVD (Low Voltage Directive) a RoHS2. Jednotky také splňují požadavky norem EN 55032-B pro maximální úrovně elektromagnetického rušení po přívodech i vyzařováním, stejně jako EN 61000-4 pro odolnost vůči vnějšímu rušení.

Další informace o nové řadě zdrojů AC/DC na DIN lištu TDK-Lambda DRF mohou zájemci získat prostřednictvím internetového odkazu www.uk.tdk-lambda.com/drf960.

 


 

 

 

DRF960