Programovatelné zdroje Genesys+ rozšířeny o modely 10 a 15 kW

  • 10 kW – výška 2U, modely s výstupem 0-10V / 1000 A  až  0-600V / 17 A

  • 15 kW – výška 3U, modely s výstupem 0-10V / 1500 A  až  0-600V / 25,5 A

  • LAN (LXI 1.5), USB 2.0, RS232/485 ve standardní výbavě

  • účinnost až 92 %

 

9951 GENESYS+ GSP

 

Společnost TDK rozšířila programovatelné zdroje GENESYS+ o modely 10 kW s výškou 2U a modely 15 kW s výškou 3U. Zdroje řady Genesys+ jsou cíleny na velmi široký tržní sektor od testování v automobilovém a leteckém průmyslu, po výrobu polovodičů, úpravny vody, pokovování a simulaci výstupu soustav fotovoltaických panelů.

Zvýšená účinnost až 92 % a zdokonalená funkce ve srovnání se stávajícími výrobky jsou dosaženy využitím moderní technologie signálových procesorů. 20 nových výkonových modelů řady může pracovat v režimech konstantního napětí, konstantního proudu, konstantního výkonu a nabízí i možnost simulace vnitřního odporu při nabíjení baterií nebo pro aplikace s úbytkem napětí na dlouhém napájecím přívodu. Jednotky jsou dodávány pro napájení z třífázových sítí 170 až 265 Vstř, 342 až 460 Vstř nebo 342 až 528 Vstř.

Všechny modely GENESYS+ mají snadno čitelný LCD displej s uživatelsky nastavitelnou intenzitou jasu pro jeho delší životnost. Mohou se také pochlubit vyšší rychlostí odezvy, přičemž její strmost jak v oblasti napěťové tak proudové je taktéž uživatelsky nastavitelná. Prostřednictvím dvou řídících výstupů s otevřeným kolektorem lze ovládat externí zařízení jako např. relé pro odpojení zátěže.

Jednotky umožňují naprogramovat a uložit do čtyř paměťových buněk libovolné časové průběhy až ve 100 stupních, jako např. simulaci autobaterie při nastartování. Tyto průběhy mohou být spouštěny příkazy z komunikačních portů nebo z čelního panelu a uživatel může snadno přepínat jednotlivé průběhy mezi sebou.

Všechny funkce lze ovládat z čelního panelu nebo jsou dálkově programovatelné prostřednictvím komunikačních rozhraní LAN (LXI 1.5), USB 2.0 nebo RS232/485, kterými jsou jednotky standardně vybaveny (v souladu s normou SCPI). Součástí vybavení je rovněž galvanicky oddělené analogové řídící a monitorovací rozhraní. Volitelně je možné dodat jednotky s rozhraním GPIB (IEEE488.2) a platformou rozhraní Anybus CompactCom umožňující nejrůznější varianty rozhraní, tak jak jsou postupně zaváděny, kupříkladu Devicenet, Ethercat, Modbus a Profibus. Součástí dodávky je úplný softwarový balíček s ovladači, generátorem průběhů a virtuální uživatelské grafické rozhraní v podobě virtuálního čelního panelu.

Mezi bezpečnostní funkce patří bezpečný restart / auto restart, paměť posledního nastavení a zabudované ochranné funkce. Při aktivní funkci bezpečného restartu se jednotka vrátí do stavu nastavení před přerušením, avšak s odpojeným výstupem pro laserové aplikace, zatímco při automatickém restartu dojde po přerušení zcela k obnově nastavení zdroje u aplikací bez přítomnosti obsluhy. Paměť posledního nastavení uchovává takové informace, jako jsou nastavení výstupního napětí a proudu, stav výstupu zapnuto / vypnuto, prahy přepěťové ochrany, podpěťového omezení a ke každé vypínací sekvenci charakteristiky „Fold-Back“ a „Start-Up“ i v případech, kdy je zdroj delší období nepoužíván. Zabudované ochranné funkce zahrnují přepěťovou ochranu, podpěťové omezení, proudové omezení a ochranu proti přehřátí.

Nové programovatelné zdroje mají bezpečnostní osvědčení dle IEC/EN/UL 60950-1 a nesou značkou CE v souladu s požadavky EMC a evropskými směrnicemi LVD (Low Voltage Directive) a RoHS2. Nová řada odpovídá požadavkům norem IEC/EN 61326-1 pro průmyslové prostředí z hlediska elektromagnetického rušení vyzařováním i rušení po přívodech, stejně jako imunity vůči vnějším elektromagnetickým polím.

Další informace o celé nové řadě programovatelných zdrojů AC/DC TDK-Lambda Genesys+ mohou zájemci získat na www.uk.tdk-lambda.com/genplusgsp.