HAMLIN ELECTRONICS

Hamlin Logo

Jazýčkové spínače a snímače polohy, snímače na principu Hallova jevu

Firma Hamlin uvedla na trh jazýčkové spínače jako první na světě již v roce 1949 a své vedoucí postavení v oblasti vývoje a výroby jazýčkových spínačů a snímačů polohy si stále udržuje. V roce 2003 tento tradiční sortiment obohacuje o snímače pracující na principu Hallova jevu.

Vedle sortimentu sériově vyráběných výrobků firma Hamlin dodává řadu snímačů vyvinutých speciálně pro konkrétní aplikace zejména v automobilovém průmyslu, ale i dalších průmyslových odvětvích:

  • jazýčkové spínače: magneticky aktivovaný spínací prvek výjimečný vysokou spolehlivostí, životností, klimatickou odolností a nízkou pořizovací cenou
  • jazýčkové snímače polohy a pohybu: mechanicky, klimaticky a chemicky odolné spínací prvky, jejichž výhodou je, že pro svou funkci nepotřebují vlastní napájení; dodávají se v nejrůznějších variantách pro použití v mnoha odvětvích průmyslu
  • jazýčková relé
  • snímače pracující na principu Hallova jevu: snímače polohy, pohybu a velikosti proudu; mezi nejvýznamnější vlastnosti patří vysoký maximální kmitočet spínání 10 kHz až 15 kHz, malé rozměry, vysoká spolehlivost, mechanická a klimatická odolnost; existují zákaznická programovatelná řešení se zabudovanou inteligencí.
  • snímače s kombinovaným analogovým výstupem veličin tlaku / teploty a průtoku / teploty pro sériovou výrobu.
01-group_low_resJazýčkové snímače


reed_switch1Jazýčkový kontakt