FRENIC HVAC - měnič frekvence pro ventilátory a chladící agregáty v ekonomickém provozu

Řada měničů frekvence HVAC je určena pro aplikace ventilátorů a chladících věží. Tyto měniče dokážou řídit ventilátory kvadratickou charakteristikou. Měnič umožňuje řídit pohon aplikace za pomocí specializovaných funkcí navržených právě pro tento účel. Pro zvýšení úspor, umožňuje měnič po dosažení maximální nastavené frekvence provést tzv. "BYPASS" - přemostění sebe sama, a vyřazení se z řetězce ztrát. Pro měniče stovek kW to může být až několik jednotek kW uspořených ztrát!

Snahou konstruktérů společnosti FUJI Electric bylo sjednotit co nejvíce rozměry a vytvořit vhodný tvar pro instalaci i pro správné chlazení výrobku.


Vybavení měniče
 • 0,75 - 710 kW.
 • EMC vstupní filtr + DC tlumivka až do 90kW je standard.
 • Uživatelská klávesnice je standard.
 • 3 Plnohodnotné procesní PID + 1 spojený s řízením měniče.
 • RS485(ModBus, Metasys N2, BACNet).
 • Hlídání analogového vstupu zpětné vazby na zkrat a přerušení smyčky.
 • Převodník fyzikálních jednotek.

Ekonomické funkce
 • Nelineární charakteristika.
 • "BYPASS".
 • Možnost propojení DC Busů více měničů.
 • Funkce psychrometru - úspora energie při chlazení odparem.

Ochranné funkce
 • Hlídání přetržení řemene.
 • Antikondenzační ohřev motoru.
 • Hlídání Minimálního průtoku média.
 • Hlídání okamžitého přerušení toku vzduchu v potrubí.
A další...


Funkce psychrometru:
 • Podstatou chlazení u chladících mikrověží je změna skupenského tepla při odpařování vody na chladiči.
 • Pokud okolní vlhkost vzroste nad jistou mez, zabraňuje odpařování vody a tedy další zvyšování průtoku do chladiče mikrověže nemá již význam. Pak už se jen plýtvá energií.
 • Měnič tedy nejen reaguje na teplotu procesu a snaží se proces uchladit, ale řeší si i účinnost chlazení a dokáže určit, kdy už je chlazení na svém fyzikálním maximu v návaznosti na okolní vlhkost a dále nezvyšuje otáčky čerpadla i když by to podle požadavku proces potřeboval.


Stručný popis funkce:

Teplota chladící vody nemůže pomocí odpařování, jít fyzikálně níž než teplota na vlhkém teploměru. Tudíž jakákoli energie přidávaná do čerpadlového systému ztrácí smysl a mění se jen na ztráty. Proto má význam sledovat i teplotu vlhkého teploměru a po jejím dosažení prohlásit chlazení za maximální možné. Modrá křivka je žádaná teplota. Rudá křivka je teplota měřená na vlhkém teploměru.

 

hvac_psychrometr2

 

 

 

 

 

 
HVAC

aqua_inverter

Nelineární charakteristika výkonu
vnitřně modelovaná měničem v porovnání s řízením škrcením a konstantními otáčkami čerpadla.

eco_nomik

 

 

 

CHladící mikrověž

hvac_psychrometr1