Analog Devices dosahuje významného milníku prodejem miliardtého iCoupleru

Firma Analog Devices s potěšením oznámila, že již dodala svým zákazníkům miliardtý kus izolačního článku (počítáno na kanály, nikoliv počty IO) nazývaného iCoupler. Tato skutečnost nastává po cca deseti letech od začátku výroby tohoto typu obvodu, kde si Analog Devices s přehledem hlídá první pozici v oblasti izolačních bariér použitelných do různých aplikací jako jsou např. průmyslové řídicí systémy, řízení motorů, solární energetické systémy, hybridní vozidla, medicínské vybavení nebo dokonce plazmová TV.

icoupler 1 billionAnalog Devices vybudoval nejširší a nejvýkonnější portfolio digitální izolátorů, což je nejen důkazem kvality, ale i spolehlivosti a bezpečnosti technologie iCoupler. Ve spojitosti s vedoucím postavení Analog Devices v oblasti datových převodníků, obvodů pro měření elektrické energie a komunikačních rozhraní vznikla potřeba více izolovat. Vzhledem k úspěšnosti technologie iCoupler hodlá Analog Devices své portfolio dále rozšiřovat.

Reakcí na potřeby průmyslu integrovat více funkcí do menšího pouzdra z důvodu úspory místa na DPS, snížení nákladů atd., byl před více než deseti lety příchod izolační technologie iCoupler a to s jediným cílem: odstranit nedostatky optočlenů jako je příliš vysoká cena za kanál, velká spotřeba, přílišné množství okolních komponent a s tím spojená náročnost na místo na DPS, nízká spolehlivost a změna vlastností po dobu životnosti. Naproti tomu obvody iCoupler dokáží předčít původní řešení následujícími vlastnostmi:

  • integrované řešení – šetří místo na DPS i náklady
  • nízká spotřeba
  • vyšší rychlost
  • jednoduchost použití
  • spolehlivost – neměnné vlastnosti po dobu svojí živostnosti (až 60let)

V současné době má Analog Devices ve svém portfoliu nesčetnou řadu produktů a řešení, které v sobě integrují galvanickou bariéru. Jedná se zejména o komunikační obvody jako jsou RS-485, RS-232, I2C, USB, CAN, ale i hradlové budiče, chybové zesilovače, A/D převodníky a rozhraní pro měření elektrické energie.