AMK

amk

Programovací nástroje

Programování se provádí v běžně rozšířené a ověřené platformě CoDeSys, která odpovídá mezinárodní normě IEC 61131-3. Při programování můžete vzájemně kombinovat všechny obsažené programovací jazyky (strukturovaný text, funkční bloky, ...).

V závislosti na aplikaci můžete provádět některé úlohy decentralizovaně v servoměničích, zbytek pak může být realizován ve výkonných samostatných nebo kompaktních řídících systémech. Mezi těmito platformami lze při programování snadno přepínat, stačí jen zvolit při překladu typ cílového zařízení.

Vizualizace je také součástí prostředí CoDeSys.

Bohatá knihovna předprogramovaných a prověřených funkcí pro řízení pohybu (AMK technology library) šetří Váš čas a snižuje náklady na vývoj aplikace. Stačí jen použít vhodný modul.

V této knihovně najdete funkce a moduly například pro tyto úlohy:

  • Polohování
  • Elektronická převodovka
  • Elektronická vačka
  • Řízení registru / dle tiskových značek
  • Navíjení, odvíjení
  • Měřící funkceAMK_Programovac_nstroje
AMK_Programovac_nstroje1
WEB strana CoDeSysu