Ultrazvukové průtokoměry

fuji

Příložné ultrazvukové průtokoměry na kapaliny

Tyto přístroje se vždy skládají z vyhodnocovací elektroniky, příložného detektoru a propojovacích kabelů. Pracují na principu vyhodnocení časové diference průchodu ultrazvukové vlny médiem v jednom směru a v opačném směru. Vzhledem k montáži vně potrubí se jedná o neinvazivní měření, není potřeba potrubí řezat ani navrtávat. Díly měřicího přístroje nejsou vůbec v kontaktu s měřenou kapalinou a měření má nulový vliv na průtok a tlak v potrubí.

Z příložné metody však také plyne, že se jedná o provozní měření a přístroj se nemůže provozovat jako stanovené měřidlo. Typické aplikace lze najít v teplárnách a elektrárnách na vodních cirkulačních systémech, zásobování kotle vodou a turbíny olejem. Dále na rozvodech pitné vody a přívodech z vodních zdrojů, na topných a chladicích systémech a obecně všude tam, kde se jedná o agresivní kapaliny nebo jiný důvod znemožňující kontakt s měřicím přístrojem.

Vyhodnocovací jednotky jsou k dispozici v několika stacionárních variantách: základní TIME DELTA-C, a k ní modifikace AdvancedDual-Channel/2-path či ekonomická varianta M-Flow PW. Uvedené linky obsahují datasheety k elektronikám a k nim použitelným detektorům. Pro uživatele je určen stručný český návod.

Pro přenosné měření je určena sada PORTAFLOW-C. K ní je možné použít všechny dostupné detektory s propojením tenkými koaxiálními kabely. Přenosný přístroj je napájen z baterií a na velkém displeji je možnost vše pohodlně nastavit, diagnostikovat a zaznamenat na SD kartu či přes USB přenést do PC. Tento přístroj je k zapůjčení v kanceláři naší firmy.

Vlastnosti a funkce:

  • 32-bitová elektronika umožňuje vysokou přesnost ± 1%
  • Doba odezvy 1 s nebo méně
  • Výborná imunita proti vzduchovým bublinám
  • Průměr potrubí od 13 do 6000 mm
  • Komunikace RS-485 (Modbus)
  • Rozsah rychlosti proudění kapaliny od 0 do 32 m/s a teploty - 40°C až 200 °C

Přístroje k zapůjčení:

Skutečně přenosný přístroj Portaflow-C lze u fy Amtek zapůjčit, nebo si nechat provést od fy. Amtek vlastní měření. Anebo si přístroj samozřejmě koupit.

Pro zákazníky, kterří si chtějí příložné měření obstarat a neplatit za výrazně dražší - z baterie napájenou - vyhodnocovací jednotku, nabízíme sestavu v přenosném kufříku dělano především na cenu

Přesný přírubový ultrazvukový průtokoměr

Novým přírůstkem v portfoliu ultrazvukových průtokoměrů je vestavný typ řady FST- novinka - zde je k němu ilustrativní video. Jeho hlavní předností je přesnost měření až ±0,2 % dosažená třemi paralelními průchody ultrazvukového signálu na průřezu trubkou s kapalinou, Přístroj je určen hlavně pro aplikace pro úsporu energie.

  

Ultrazvukové průtokoměry na vzduch

Kompaktní přístroje řady FWD. Bateriové napájení umožňuje indikaci bez dalších elektrických instalací. Šroubové procesní připojení pro DN25 a DN32, následuje DN40 až DN80 s přírubami typu Wafer a větší průměry se šroubovacími přírubami. Odolnost proti olejové mlze a nulová tlaková ztráta je hlavní předostí oproti běžným metodám měření proudění vzduchu a zaručuje ta bezúdržbovost měřidla. Manuál ke stažení.

Vlastnosti a funkce:

  • Rozsah průměrů potrubí 25 až 200 mm
  • Díky ultrazvukovému principu není třeba filtrů a nenastává tlaková ztráta
  • Měření v přímém i zpětném směru
  • Přepočítávání na Normolitry

 

 

 

 

 

 

  

USF prutokomery CZ

Česká brožura ultrazvukových
průtokoměrů

 KufrPortaflow

Kufřík přenosného ultrazvukového průtokoměru Portaflow-C

Portaflow letak 

Leták k přenosnému průtokoměru
PORTAFLOW-C

Stručný obrázkový návod (anglicky)

 Portable USF kit

Ekonomická sestava pro přenosné měření průtoku kapalin

 

Kalkulátor rozteče senzorů

Anglický manuál pro TIME DELTA-C

 Anglický manuál pro komunikaci s jednotkou TIME DELTA-C

 

 Software USF

 Software pro TIME DELTA-C

 

 Web Fuji Electric France
s dalšími podrobnostmi
v anglickém jazyce