Průmyslový zdroj 4080 W / 24 V s třífázovým vstupem 3 x 350 – 528 V

  • galvanické oddělení I/O 4 kVstř
  • programovatelný přes PMBus
  • zaručený start od -40 °C
  • armádní osvědčení

 

TPS 4000

 

Společnost TDK představila zdroj TPS4000-24 o výstupním výkonu 4080 W. Zdroj má třífázový vstup a dokáže automaticky pracovat se jmenovitým napětím 400, 440 a 480 V v zapojení do trojúhelníku nebo hvězdy beze změn kabeláže nebo nutnosti použití nákladných snižujících transformátorů. Tento průmyslový zdroj se ideálně hodí k použití v mnoha aplikacích, včetně zkušebních a měřicích zařízení, výroby polovodičů, 3D-tisku, řezání laserem a vf výkonových zesilovačů.

Společnost TDK představila zdroj TPS4000-24 o výstupním výkonu 4080 W. Zdroj má třífázový vstup a dokáže automaticky pracovat se jmenovitým napětím 400, 440 a 480 V v zapojení do trojúhelníku nebo hvězdy beze změn kabeláže nebo nutnosti použití nákladných snižujících transformátorů. Tento průmyslový zdroj se ideálně hodí k použití v mnoha aplikacích, včetně zkušebních a měřicích zařízení, výroby polovodičů, 3D-tisku, řezání laserem a vf výkonových zesilovačů.

TPS4000 umožňuje napěťové a proudové programování, má vyvedeny varovné signály a je vybaven dálkovým ovládáním výstupu, zdrojem záložního napětí 12 V/ 0,3 A a rozhraním PMBus. Prostřednictvím tohoto rozhraní lze dálkově sledovat hodnoty výstupního napětí, výstupního proudu, vnitřní teploty, rychlosti ventilátoru a stavových signálů. Kromě sledování těchto veličin umožňuje rozhraní navíc programovat hodnotu výstupního napětí, prahovou hodnotu omezení proudu a funkci dálkového ovládání výstupu. Výstupní napětí v rozsahu 19,2 až 28,5 V a prahovou hodnotu omezení výstupního proudu v rozmezí 70 až 105 % je možné nastavit také pomocí potenciometrů umístěných na předním panelu nebo stejnosměrným analogovým napětím 0-5 V. Výstupní výkon lze zvýšit paralelním zapojením až 8 jednotek, přičemž oddělovací tranzistory FET jsou již zabudovány na jejich výstupech pro využití v paralelních systémech s redundancí.

Vyjma přípojnic jsou rozměry jednotek 107 x 84,4 x 335 mm (š x v x h) a umožňují tak montáž do zásuvných systémů s výškou 2U. Hmotnost jednotky je jen 4 kG. S účinností typicky 92 % mohou zdroje startovat při teplotě -40 °C a s plným zatížením pracovat při teplotě okolního vzduchu v rozsahu -10 °C do +55 °C, s poklesem maximálního výkonu dále až do teploty 70 °C (max. zatížení 55 %). Chlazení zajišťuje teplotně řízený ventilátor, což přispívá vedle snížení hlučnosti zařízení také ke snížení množství vnikajících nečistot. Vstup a výstup jsou vzájemně galvanicky odděleny s elektrickou pevností 3 kVstř, vstup od kostry 2 kVstř a výstup od kostry 500 Vstř.

Zdroje TPS s tříletou zárukou mají osvědčení pro bezpečný provoz ve smyslu norem IEC/EN/UL/CSA 60950-1 a nesou značku CE v souladu s evropskými směrnicemi LVD (Low Voltage Directive), EMC a RoHS2. TPS4000-24 také splňují požadavky normy EN55032-A pro rušení po přívodech i vyzařováním, stejně jako normy IEC61000-3-2 pro přípustný obsah vyšších harmonických, normy IEC61000-4 pro odolnost vůči vnějším elektromagnetickým polím, normy SEMI F47-0706 a armádních norem MIL-STD-461F/G CS101, CS114, CS115, CS116.

Další informace o celé řadě zdrojů AC/DC TDK-Lambda TPS mohou zájemci získat na www.uk.tdk-lambda.com/tps.