Analog Devices dosahuje významného milníku prodejem miliardtého iCoupleru

Firma Analog Devices s potěšením oznámila, že již dodala svým zákazníkům miliardtý kus izolačního článku (počítáno na kanály, nikoliv počty IO) nazývaného iCoupler. Tato skutečnost nastává po cca deseti letech od začátku výroby tohoto typu obvodu, kde si Analog Devices s přehledem hlídá první pozici v oblasti izolačních bariér použitelných do různých aplikací jako jsou např. průmyslové řídicí systémy, řízení motorů, solární energetické systémy, hybridní vozidla, medicínské vybavení nebo dokonce plazmová TV.

Analog Devices vybudoval nejširší a nejvýkonnější portfolio digitální izolátorů, což je nejen důkazem kvality, ale i spolehlivosti a bezpečnosti technologie iCoupler. Ve spojitosti s vedoucím postavení Analog Devices v oblasti datových převodníků, obvodů pro měření elektrické energie a komunikačních rozhraní vznikla potřeba více izolovat. Vzhledem k úspěšnosti technologie iCoupler hodlá Analog Devices své portfolio dále rozšiřovat.

Reakcí na potřeby průmyslu integrovat více funkcí do menšího pouzdra z důvodu úspory místa na DPS, snížení nákladů atd., byl před více než deseti lety příchod izolační technologie iCoupler a to s jediným cílem: odstranit nedostatky optočlenů jako je příliš vysoká cena za kanál, velká spotřeba, přílišné množství okolních komponent a s tím spojená náročnost na místo na DPS, nízká spolehlivost a změna vlastností po dobu životnosti. Naproti tomu obvody iCoupler dokáží předčít původní řešení následujícími vlastnostmi:

- Integrované řešení – šetří místo na DPS i náklady

- Nízká spotřeba

- Vyšší rychlost

- Jednoduchost použití

- Spolehlivost – neměnné vlastnosti po dobu svojí živostnosti (až 60let)

V současné době má Analog Devices ve svém portfoliu nesčetnou řadu produktů a řešení, které v sobě integrují galvanickou bariéru. Jedná se zejména o komunikační obvody jako jsou RS-485, RS-232, I2C, USB, CAN, ale i hradlové budiče, chybové zesilovače, A/D převodníky a rozhraní pro měření elektrické energie.

 

icoupler_1_billion
   

Nejrychlejší  průmyslový 18bitový A/D převodník SAR na trhu

 

Společnost Analog Devices představila 18bitový A/D převodník PulSAR® s vzorkovací rychlostí 5 MS/s, což je dvojnásobná rychlost v porovnání s rychlostí kteréhokoli jiného AD převodníku SAR (Successive-Approximation Register). S touto v průmyslu doposud nevídanou rychlostí, ve své třídě nejnižším šumovým pozadím a vysokou linearitou je A/D převodník PulSAR AD7960 navržen pro použití v aplikacích, kde je důležitá nízká spotřeba, v multiplexovaných systémech jako jsou např. digitální rentgeny, aplikace s převzorkováním včetně spektroskopie, řízení gradientu MRI (Magnetic Resonance Imaging) a plynová chromatografie. Na rozdíl od jiných 18bitových A/D převodníků, u nichž je obětována přesnost a nízká energetická spotřeba s cílem dosáhnout vysoké rychlosti vzorkování, AD7960 potřebuje pro svoji činnost 39 mW při rychlosti 5 MS/s, je optimalizován pro vynikající stejnosměrnou linearitu (±0,8 LSB INL) stejně jako střídavé parametry (99 dB SNR) i při maximálních rychlostech. Nový převodník se rovněž může pochlubit ve své třídě nejnižšími šumovými vlastnostmi (22,4 nV/√Hz - vztaženo k plnému vstupnímu rozsahu), což v kombinaci s malými rozměry pouzdra představuje významnou pomoc konstruktérům v jejich snaze splnit prostorové, tepelné, energetické a další klíčové požadavky, které jsou společné systémům s vysokou hustotou kanálů. Kromě A/D převodníku AD7960 společnost Analog Devices představila také 16bitový typ PulSAR AD7961, dosahující vynikajícího odstupu signál / šum 95 dB a integrální nelinearity INL (±0,2 LSB) při rychlosti 5 MS/s.

 

A/D převodníky PulSAR AD7960 a AD7961 jsou vzájemně vývodově slučitelné a nabízejí tudíž cestu zvýšení / snížení rozlišení mezi 16bitovými a 18bitovými aplikacemi sběru dat v oblasti přístrojové techniky a lékařských zařízení. Oba typy jsou vybaveny všestranným rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) schopným přenášet data mimo čip rychlostí až 300 MHz. Příslušné vývojové prostředky, jako jsou referenční obvody, vývojové sady, a „mezzanine cards FPGA“ (Field Programmable Gate Arrays), zahrnují kód HDL (Hardware Description Language) a ovladače pro snadnou integraci s programovatelnými hradlovými poli (FPGA) a podporují rychlejší proces vývoje v jednodušším vývojovém prostředí. Pro vytvoření úplného signálového řetězce pracujícího s vysokou přesností lze A/D převodník AD7960 použít v součinnosti s operačním zesilovačem nízkého příkonu s výstupem rail-to-rail ADA4897, operačním zesilovačem se vstupem i výstupem rail-to-rail AD8031 a napěťovými referencemi ADR4540 nebo ADR4550.       

 

AD7960_picture
   

Nové teplotní senzory s nejvyšší přesností ±0,25°C pro použití v průmyslových aplikacích

Nové 16-ti bitové digitální teplotní senzory dosahují vyšší přesnosti a zároveň nabízejí cenově výhodnější alternativy k termistorům a odporovému měření teploty (RTD). ADT7420 a ADT7320 vykazují nejlepší průmyslové přesnosti ±0.25˚C v teplotním rozsahu -40°C až +125°C a ±0.5ºC v teplotním rozsahu –40°C až +125°C. Na rozdíl od předchozích řešení jsou senzory ADT7320/7420 použitelné bez jakékoliv kalibrace. Možnosti rozhraní I²C (ADT7420) nebo SPI (ADT7320) umožňují vývojářům jednoduchou integraci v mnoha aplikacích, kterými jsou např.:

 • Náhrada RTD a termistoru
 • Kompenzace studeného konce termočlánku
 • Medicínské aplikace
 • Průmyslové aplikace
 • Topení, ventilace, klimatizace

aj

Napájecí napětí je 2,7 – 5,5 V v rozsahu teplot –40°C až +150˚C. Teplotní senzory mají při napájení 3,3V spotřebu 210 μA a v tzv. low power režimu (jeden vzorek za sekundu) pouhých 46 μA. Při tzv. shutdown režimu je spotřeba snížena až na 2 μA. Pokud má senzor hlídat teplotu v určitém teplotním intervalu, využívá své indikátory pro hodnoty mimo toleranci a indikátor kritické teploty.

Dokumentace ADT7320 a ADT7420 ke stažení.

Obvody jsou již běžně dostupné.

V případě žádosti o vzorky nebo pro další informace nás kontaktujte.

 
ADT320-420
    ADI_logo_Marty

Akcelerometr ADXL362 má nejnižší spotřebu na trhu

MEMS akcelerometr ADXL362 nalezne své uplatnění zejména v bateriových aplikacích, přenosných zařízeních a detektorech pohybu, kde je důležitá dlouhá životnost baterie.

Analog Devices představuje první průmyslové řešení akcelerometru s nejnižší spotřebou na trhu. Tento tříosý akcelerometr má v tzv. wake-up režimu spotřebu pouhých 300 nA, což je přibližně o 60% méně, než nabízí nejbližší konkurenční produkt. Běžnému režimu odpovídá spotřeba 2 μA při rychlosti 100Hz, což je dokonce o 80% méně oproti současným možnostem. Tato extrémně nízká spotřeba umožňuje použití ADXL362 v aplikacích, kde je důležitá životnost baterie až několik let nebo kde je její výměna příliš náročná nebo dokonce nebezpečná.

Navíc, oproti své nízké spotřebě, má tento akcelerometr další významné vlastnosti, které umožňují řídit spotřebu na úrovni celého systému. ADXL362 lze totiž použít jako inteligentní spínač. Tento spínač je standardně v poloze vypnuto a aktivuje se pouze tehdy, je-li zaznamenán pohyb. V té chvíli sepne další část obvodu, která doposud neměla žádnou spotřebu.

ADXL362_switch

ADXL362 má v sobě integrovánu rozšířenou funkci detekci pohybu, která periodicky hlídá a umí rozlišit různé druhy pohybu. Tato funkce umí odfiltrovat děje, které jsou nadbytečné nebo které není třeba sledovat, což znamená další úsporu na spotřebě celého zařízení, jelikož není nutné, aby byl celý systém v aktivním režimu. ADXL362 také obsahuje FIFO paměťový blok, který umožňuje zaznamenávat dlouhé datové toky a nezatěžuje tím procesor.

 

Klíčové parametry ADXL362

-          3-osý akcelerometr

-          Měřicí rozsahy ±2 g, ±4 g, a ±8 g

-          Rozlišení 1 mb/LSB při rozsahu ±2 g

-          Vestavěný teplotní sensor s velice nízkou spotřebou

-          Rozlišení 12 bitů, případně 8 bitů pokud jsou dostačující pro aplikaci

-          Ultra nízká spotřeba

· 2 μA @ 100 Hz při běžném provozu

· 300 nA v tzv. wake-up režimu

· 10 nA v režimu standby

ADXL362_pr


Dokumentace ke stažení.

V případě žádosti o vzorky nebo pro další informace nás kontaktujte.
ADI_logo_Marty

 


Napěťová reference pro nízkošumové aplikace řady ADR45xx

Napěťové reference řady ADR45xx poskytují dlouhodobě vysokou přesnost i při změnách teploty, což je nutné pro množství přesných aplikací. Vynikají nízkou šumovou frekvencí 0.5 ppm, maximálním koeficientem 2 ppm/⁰C v celém teplotním rozsahu -40 ⁰C až +125 ⁰C, a typickým dlohodobým driftem 25 ppm/1000 hod.
Takového výkonu se dosahuje při maximálním klidovém proudu 950 µA a ceně $3.45, což součástku činí ideální pro použití v přenosných cenově citlivých aplikacích. K dostání je rovněž A-verze s teplotním koeficientem 5 ppm/⁰C za $2.45.

ADR45xx klíčové vlastnosti:

 • Maximální TC: 2 ppm/⁰C
 • Výstupní šum (0.1 – 10 Hz): < 1µVP-P @ 2.048 VOUT typ.
 • Prvotní napěťová chyba: ±0.02 procent (max)
 • Vstupní rozsah napětí: 3 V to 15 V
 • Pracovní teplota: -40 ⁰C to +125 ⁰C
 • Výstupní proud: +10 mA source/-10 mA sink
 • Nízký klidový proud: 950 µA (max)
 • Nízký pokles napětí: 300 mV @ 2 mA (VOUT ≥ 3 V)

Série napěťových referencí ADR45xx se dobře hodí pro práci s mnoha nízkopříkonovými, přesnými převodníky Analog Devices, jako jsou AD7685, AD7982 a AD7988-1/-5, stejnějako pro D/A převodníky, včetně AD5780 and AD5764.
 
ADR4525

ADR4520 (2,048V)

ADR4525 (2,5V)

ADR4530 (3V)

ADR4533 (3,3V)

ADR4540 (4,096V)

ADR4550 (5V)
ADI_logo_Marty

Odborný seminář "Elektronické součástky a aplikace".

Ve spolupráci s časopisem DPS se zúčastníme semináře pořádaného v průběhu veletrhu Amper 2012, kde vás seznámíme s novinkami Analog Devices. Více informací naleznete zde.

 

DPS_semin_Amper_2012

Navštivte náš stánek, hala V č.149

Představíme dvě zcela nové řady frekvenčních měničů Fuji Electric - AQUA a HVAC.

Novinky z oblasti pohonů, napájení, senzoriky i elektronických součástek.

amtek_pozvanka

 

ANALOG DEVICES SEMINÁŘ 2012

 

Srdečně Vás zveme na technický seminář pro odbornou veřejnost pod záštitou společnosti ANALOG DEVICES, ve spolupráci s Ústavem automatizace a měřicí techniky – VUT v Brně, DIALOGUE s.r.o. Piešťany a mediálními partnery časopisy DPS a ST, konaný:

 

Pánové Johannes Horvath- TBDM EEU a Frederik Dostal- Power Management, oba ze společnosti ANALOG DEVICES Vás ve čtyřech 90 minutových přednáškových blocích v době od 9:00 do 16:30 hod. seznámí s těmito hlavními tématy:

 • Going High Speed- aplikace s rychlými zesilovači, budiči tranzistorů IGBT a MOS

 • Hlavní zásady při návrhu DPS s velmi rychlými obvody

 • Power Management- návrhy řešení v nízkošumových aplikacích

 • MEMS- akcelerometry a mikrofony

 • MULTISIM- účinný nástroj pro simulaci zapojení s obvody ADI

Seminář je určen zejména pro vývojáře HW, aplikační inženýry a pro všechny, kteří se zabývají problematikou zpracování signálů s důrazem na vysokou přesnost a rychlost.

Každý registrovaný účastník získá:

 • Školicí materiály

 • Občerstvení mezi jednotlivými přednáškovými bloky

 • Účast ve slosování o celoroční předplatné časopisů DPS a ST na rok 2013 a další zajímavé ceny

 • Parkování zdarma

Účast na semináři je možná na základě registrace. Registrační poplatek je ve výši 600 Kč za osobu a den včetně DPH. Při platbě předem převodem na účet, získáte 17% SLEVU a registrační poplatek v tom případě činí 500 Kč. Registrujte se prosím ZDE.

Platbu registračního poplatku poukažte na náš účet u ČSOB:

 • Číslo účtu: 372512373 / 0300

 • Variabilní symbol: 16102012 pro seminář v Praze

 • Variabilní symbol: 17102012 pro seminář v Brně

 • Zpráva pro příjemce: jména účastníků a název společnosti

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: +420 547 125 555 paní Sobolová, případně na e-mailové adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na setkání s Vámi se těší

 

ADI_2_logo Amtek_logo dialogue UAMT_logo logoDPS__web_100_DPI ST_logo

AD8429

Analog Device představuje ultra nízkošumový přístrojový zesilovač s nízkým zkreslením a malou spotřebou pro měření extrémně malých signálů v zarušeném průmyslovém prostředí.

AD8429 je jedním z nejrychlejších přistrojových zesilovačů na trhu. Má proudovou zpětnou vazbu, šířku pásma 15 MHz (G=1) a rychlost přeběhu 22-V/μs, a to je o 30% více než konkurenční zesilovače. S malým zkreslením -130 dB je AD8249 dostatečně výkonný pro aplikace, vyžadující minimální spotřebu, zkreslení a velikost.

AD8249 má v celém teplotním rozsahu -40˚C do 125˚C vstupní šum 1-nV/√Hz a výstupní šum 45-nV/√Hz. Vstupní proudová nesymetrice 50 nA je o řády menší než u jiných přístrojových zesilovačů (12000 nA), vstupní offset 100 μV je dva až třikrát nižší.

AD8429 klíčové vlastnosti:

 • Nízký šum
  • 1-nV/√Hz vstupní šum
  • 45-nV/√Hz výstupní šum
 • Velmi přesné DC vlastnosti
  • 90-dB CMRR minimum (G = 1)
  • 50-μV maximum vstupní offset
  • 0.02 percent maximum gain accuracy (G = 1)
 • Excelentí AC parametry
  • 80-dB CMRR do 5 kHz (G = 1)
  • 15-MHz šířka pásma (G = 1)
  • 22-V/μs přeběh
AD8429

AD5041, AD5040

Vícevýstupové regulátory se supervizí, watchdogem zmenší počet součástek, zvýší výkonovou hustotu a spolehlivost

Obvody ADP5041 a ADP5040 ideálně ošetří napájení středně velkých FPGA, mikroprocesorů a DSP, kde jsou různá napětí pro jádro, IO a paměť.  ADP5041 s časovačem “watchdog” zvyšuje spolehlivosti monitorováním integrity provádění instrukcí u systémů s procesorem a resetem, pokud během nastaveného času nepřijde očekávaný signál. ADP5041 rovněž obsahuje vysoce přesný reset generátor (±1.5% v teplotním rozsahu), který lze externě nastavit, aby monitoroval spodní hranice napájecího napětí. Obvod má řadu objednacích variant pro různé možnosti resetu a watch dog časovače.

ADP5041 má speciální obvod, který detekuje neaktivní stav  na vstupu WDI, typicky připojeném na výstupní port procesoru / DSP.  Když procesor takový port nastaví do třístavového módu, watchdog timer se zablokuje a zabrání se tak resetu procesoru. Tato vlastnost je důležitá pro procesory /DSP v režimu spánku, kde jádro je blokované a watchdog nelze obnovovat.

ADP5041 a ADP5040 zmenšují tepelné vyzařování tím, že používají vysoce účinné spínací zapojení s účiností až 96%. Pro nízkošumové analogové aplikace je k dispozici výstup LDO (low drop out) s potlačením napájení 60 dB v pásmu až do 10 kHz při nízkém přebytku napájecího napětí. ADP5041 a ADP5040 rovněž poskytují tři úrovně výstupního napájení (1,2A zvyšujícího spínaného regulátoru a dva 300mA výstupy LDO) s napětím nastavitelným pomocí externího děliče.  Spínací frekvence regulátoru jsou 3MHz, což umožňuje použít malé keramické induktory – tím se dále snižuje velikost celkového řešení a také cena. Tyto vlastnosti kvalifikují ADP5041 a ADP5040 pro jednoduché a rychlé použití v zařízeních jako jsou přenosné zdravotnické nebo průmyslové přístoje.

Klíčové vlastnosti ADP5041 andADP5040:

 • Jeden  1.2-A “buck” regulátor
  • Napěťový výstup = 0.8 V do 3.8 V
  • Proudový mód pro vynikající přechodovou odpověď
  • 3-MHz pracovní frekvence
  • Špičková účinnost až do 96 procent
  • Celková přesnost regulátoru: ±3 procenta
 • Dva 300-mA LDO výstupy
  • Rozsah výstupu = 0.8 V až 4.75 V
  • Nízké vstupní napájení  od 1.7 V do 5.5 V
  • Stabilní s 2.2-μF keramickým kondenzátorem
  • Vysoké PSRR = 60-dB až do 10 kHz
  • Nízký šum = 60 μV rms typický výstupní šum při 1.2 V
 • Nízký pokles napětí = 150 mV při 300-mA zátěži
ADP5040