Bezpečnost


EUCHNER

Tradiční výrobce bezpečnostních prvků nejvyšší technické úrovně a kvalitativní třídy. Elektromechanické a elektronické prvky slouží pro zabezpečení mezních poloh strojů, hlídání krytů, kontrolu přístupu do uzavřených pracovních prostor, obsluhu nouzových stavů stroje a dalších.

DATALOGIC

Fotoelektrické bezpečnostní bariéry pro ochranu zdraví osob obsluhujících stroje s nechráněnými částmi. Jedinečná a patentovaná řešení od firmy s desítkami let zkušeností v oblasti vývoje a výroby optoelektroniky.


TAPESWITSCH

Robustní nášlapné rohože a spínací pásky založené na jednoduchém principu vynikající především provozní spolehlivostí.


Composing_Safety
Bezpečnostní prvky

Datasensor
Bezpečnostní světelné závory, senzory měření vzdálenosti
Clearance_small
Bezpečnostní pásky, lišty a rohože