FRENIC Lift

fuji logo blue_black

Nový měnič vyvinutý od samého počátku speciálně pro výtahové a jeřábové aplikace

 • Mimořádně robustní přístroj s vysokou přetížitelností (200%/10sec)
 • Provoz při teplotách až +50 st.C bez snížení jmenovitého výstupního proudu
 • Vestavěný brzdný transistor ve všech typech
 • Výkony 4 až 45 kW, napájení 3x400V.
 • Řízení asynchronních motorů bez i se zpětnou otáčkovou vazbou
 • Řízení synchronních motorů
 • CAN a RS-485 jako standard (protokoly CAN Open, MODBus-RTU)
 • Plně a samostatně nastavitelné S-křivky a acc/dec rampy
 • Funkce krátké patro
 • Řízení brzdy, dveří i stykačů
 • Unikátní provoz na baterie s minimem externích prvků
 • Doporučení směru jízdy v bateriovém provozu.
 • Polohovací regulátor při přejímání zátěže
 • Možnost přídavného momentu zadávaného analogově nebo binární kombinací na vstupech.
 • Poletuning synchronního motoru bez otáčení hřídele!!!LIFT_LOGO


LIFT_PL
Brožura Frenic LIFT
(PDF, anglicky, 1.34 MB)