Technologie magnetického odměřování pro aplikace v ultra vysokém vakuu

SMB UHV od firmy Lika Electronic je inkrementální enkodér vhodný pro snímání jak rotačního tak lineárního pohybu v UHV aplikacích, kde atmosférický tlak dosahuje velikosti 7 - 10 torr (asi 933 až 1333 Pa). Jedná se o první enkodér sdružující technologii magnetického odměřování namísto optického s aplikováním v prostoru s nízkým tlakem.

novinka_vakuum

Výhody:

  • Výrazné snížení výrobních nákladů až o 50 %
  • Bezkontaktní spolehlivé odměřování vyžadující minimální údržbu
  • Určeno pro použití ve vysokém vakuu
  • Vyšši tolerance v uchycení odstraňují potřebu dalšího dolaďování po instalaci a nastavení