Rekuperační jednotky RHC

fuji logo blue_black

Rekuperační jednotky FUJI Electric RHC slouží k rekuperaci energie vznikající při brzdění regulovaných elektrických pohonů zpět do sítě.

Největší uplatnění nacházejí na jeřábech, výtazích, automatických vertikálních manipulátorech, obráběcích strojích, lisech apod.

Máme aplikace také v malých elektrárnách (parní, vodní, plynové), kde je naše jednotka napájená ze synchronních generátorů a dodává elektrickou energii do sítě.

V každé aplikaci, kde často dochází k brzdění pohonu, přináší velmi výraznou úsporu energie, která se nemusí mařit v teplo na brzdných odporech.

Unikátní systém řízení RHC jednotek sleduje napětí v síti a optimalizuje průběh proudu tekoucího z jednotky zpět do sítě - výsledek je sinusový průběh proudu a účiník téměř 1. To přináší další velké úspory při instalaci na kabeláži, jištění, nadřazených transformátorech atd.

Nastavení jednotky je velmi jednoduché a pomocí vestavěného ovládacího panelu lze sledovat veškeré vstupní - výstupní veličiny, historii chyb i diagnostické informace.


RHC_LOGO
RHC
Popis RHC jednotky na
straně 8 brožury
(PDF, anglicky, 3.3 MB)