TECHNOLOGIE PÁSKOVÝCH SPÍNAČŮ

Tapeswitch_Logo

TECHNOLOGIE TAPESWITCH

Technologie páskových spínačů je založena na ověřeném spínacím principu běžného, normálně otevřeného spínače, délky až několik stovek metrů. Spínač je vyroben ze dvou ocelových vodičů, potažených mědí, které jsou od sebe po stranách odděleny izolační páskou. Pokud na kterékoliv místo celkové délky spínače působí tlak, vodiče se stlačí k sobě a spínač sepne. Tapeswitch používá této spolehlivé technologie při výrobě celé řady svých produktů: spínacích pásku, bezpečnostních spínacích lišt, snímacích a bezpečnostních rohoží.

technology12

Princip zapojení pro bezpečnostní systémy:

V aplikacích kde je použitý senzor Tapeswitch jako bezpečnostní spínač v souladu s normou ČSN EN ISO 13849-1 musí mít tento prvek vyvedený pár vodičů na obou koncích (fail-safe vedení). Proudový zdroj řídicí jednotky, s funkcí bezpečnostního relé, zabezpečuje napájení výstupních relé přes senzor (spínací pásek) Tapeswitch. V bezpečném stavu jsou relé napájené proudovým zdrojem a výstupní kontakty relé jsou zapnuté. Jakmile je senzor Tapeswitch stlačený, zkrat přeruší napájení výstupních relé a výstupní kontakty relé se rozpojí. Jakákoliv závada v kabeláži, ve vnitřních rozvodech nebo spínacích prvcích, které přeruší nebo zkratují napájení výstupních relé způsobí, že výstupní kontakty relé budou otevřené. Všechny produkty Tapeswitch, které jsou určené pro bezpečnostní aplikace mají fail.safe vedení jako standard.

technology3


Clearance_small

Senzory

control_units

Řídicí jednotky


bulk_switch_accessories

Příslušenství


ckp_kit_large

Kit rohože CKP