AMK A4/A5 - Řídící systémy s EtherCAT

Řada A řídících systémů AMKAMAC je předurčena k řízení jako ústřední řízení stroje nebo součást modulů stroje. Jitter pod 1 µs mezi fieldbusy zajišťuje vysoký stupeň synchronizace mezi snímači a pohony. Toto platí i mezi jednotlivými stupni systémové hierarchie. Řízení běží na real-time Linuxu. Variantně srdce systémů A4 je procesor s ARM architekturou a v případě řady A5 je použit CPU ATOM.

' Komunikační rozhraní typu Fieldbus      '


ACC (CAN)
• Fieldbus Master
• Synchronní k RTE Master

USB
• Offline přenos PLC programů
• Offline přenos parametrů
• Výměna souborů
• Firmware update

Rozhraní digitální a analogové

I/Os
• 10 DI, bezpoenciálové, 2 z nich měřící 
• 6 DO, 100 mA bezpotenciálové
• 2 AI 0…10 V
• 1 pulsní vstup (kvadraturní)

Komunikační rozhraní typu Ethernet


Ethernet, LAN
• Nahrání PLC programů
• Diagnostika
• Dálková správa
• Přístup programů přes OPC server
• Poskytování procesních dat
• Přenos souborů službou FTP
• Firmware update
• Web Visualisace

RTE Real-time Ethernet Slave
• Cross-communikace
• Synchronizace mezi fieldbusy

RTE Real-time Ethernet Master

• EtherCAT
• Až 255 Bus zařízení
• 250 µs na cykl


a5a4_technical_data

 

Komunikační topologie

ethercat
PLC+NC řady A4/A5

a5