LT8708 - obousměrný kontrolér Buck-Boost s účinností 98%

...pro bateriové systémy s redundancí 12V-12V pro použití v samo-řiditelných vozidlech.

Nový kontrolér firmy Analog Devices LT8708/-1 je určen k řízení provozu mezi dvěma bateriemi o stejném napětí - je to obousměrný spínací stabilizátor topologie Buck-Boost s účinností 98 %. Je ideální pro systémy s redundancí v samo-řiditelných vozidlech. LT8708/-1 dokáže zpracovat vstupní napětí, které může být menší / větší než, nebo totožné s výstupním napětím, a hodí se tak dobře pro jakékoli baterie 12V, 24V nebo 48V, běžně používané v elektrických a hybridních vozidlech. Kontrolér je zapojen mezi dvojicí baterií a zabraňuje vypnutí systému, pokud by jedna z baterií selhala. LT8708/-1 je rovněž využitelný v duálních bateriových systémech 48V/12V 48V/24V.

LT8708/-1 pracuje s jedinou indukčností v rozsahu vstupního napětí 2,8 až 80V a dokáže vytvořit výstupní napětí 1,3V až 80V o výkonu až několika kW v závislosti na volbě vnějších součástek a počtu fází. Obvod zjednodušuje řešení obousměrného převodu energie v záložních systémech s baterií / kondenzátorem, která vyžadují stabilizaci Uout, Uin, a/nebo Iout, Iin jak v přímém, tak zpětném směru.  Šest nezávislých variant stabilizace umožňuje použití obvodu v mnoha aplikacích.

Základní vlastnosti a použití

LT7808

Je-li třeba zvýšit výkon a počet fází, použije se LT8708-1 v paralelním zapojení s LT8708. V tomto uspořádání LT8708-1 pracuje vždy jako „slave“ vůči LT8708, který je „master“. LT8708-1 může být řízen asynchronně s fází a má schopnost dodat stejný výkon jako master LT8708. Jeden nebo několik podřízených obvodů slave může být připojeno k jednomu obvodu master a úměrně tomu může být zvýšen výkon a proud systému.Příkladem jiné aplikace je situace, kdy vstupní napětí napájí zátěž, přičemž totéž vstupní napětí je použito k napájení baterie nebo sady super-kondenzátorů prostřednictvím LT8708/-1. V okamžiku, kdy dojde k výpadku vstupního napětí, zátěž zůstává napájena z baterie nebo super-kondenzátoru na základě obousměrné funkce LT8708.

Přímý a zpětný proud lze snímat a omezit jak na vstupní tak výstupní straně měniče. Všechna čtyři proudová omezení (přímý vstupní, zpětný vstupní, přímý výstupní, zpětný výstupní) lze nastavit nezávisle prostřednictvím čtyř odporů. Využitím vývodu DIR je možné čip nakonfigurovat pro převod energie z Uin na Uout nebo Uout na Uin, což je ideální pro automobilní, solární, telekomunikační a bateriově napájené systémy.

LT8708 se dodává v pouzdru QFN-40 5mm x 8mm, ve třech teplotních třídách. Obvody průmyslové třídy a třídy s rozšířeným rozsahem pracují od -40°C až 125°C, přičemž vysokoteplotní automobilní varianta může pracovat v rozsahu -40°C až 150°C. Zájemci mohou získat další informace na http://www.analog.com/LT8708.

  • pracuje se dvěma bateriemi o stejném nebo různém napětí
  • synchronní usměrnění: účinnost až 98 %
  • dodá výkon až několik kW ve vícefázovém režimu
  • jediná indukčnost dovoluje Uin nad, pod, nebo rovno Uout
  • šest nezávislých variant stabilizace: vstupní proud v přímém a zpětném směru,výstupní proud v přímém a zpětném směru, napětí Uin a Uout
  • podpora režimu „Forward and Reverse Discontinuous Conduction“
  • podporuje „MODE and DIR Pin Changes While Switching“
  • rozsah Uin: 2,8V (potřebuje EXTVcc > 6,4V) až 80V
  • rozsah Uout:1,3 až 80V
  • dodáván ve 40pinovém pouzdru QFN 5mm x 8 mm s mezi-vývodovou roztečí pro vn

 LT7808 schema