Analyzátory plynů

fuji

Optimalizace spalování

Fuji Electric nabízí rozsáhlý výběr analyzátorů plynu pro kontinuální spolehlivé měření, ať již typu InSitu nebo pro extraktivní měření.
V českém katalogu jsou přehledně zpracovány všechny aktuální typy analyzátorů.
U níže vyjmenovaných typů je vždy link na anglický datový list:

Extraktivní analyzátory

Gas Analyzer ZPA Web

Stacionární a přenosné přístroje pro měření NO, SO2, SO, CO2, CH4 a O2 - princip NDIR s infračerveným paprskem (single/dual beam):

 • 5-složkový NDIR dvojpaprskový ZKJ
 • jednopaprskové typy NDIR: starší osvědčený ZRE, nebo novější ZPA, ZPB, ZPG
 • Analyzátor bioplynu ZPAF
 • Kompaktní 5-složkový analyzátor se vzorkovacím systémem ZSVF
 • Přenosný 5-složkový analyzátor pro laboratorní prostředí ZSVS

 

Speciální analyzátory

 • do skleníků na měření koncentrace CO2 je určen přístroj ZFP9
 • analyzátor prachu OPASTOP
 • analyzátor ZAF4 založený na měření tepelné vodivosti - ideální pro He, Ar a H2

 

InSitu analyzátory

 • zirkoniová sonda ZFK8 na měření O2 s příslušnou vyhodnocovací jednotkou ZKM
 • varianta zirkoniové sondy do výbušného prostředí ZPF2/ZTF2
 • laserový analyzátor na měření spalin v komíně
  • jednopaprskový ZSS-S na měření jedné ze složek: NH3, HCl, H2O, CO, CO2, CH4, O2
  • dvoupaprskový ZSS-D na současné měření O2 a CO2

 ZSS

 •  Pro aplikace InSitu v komínech se výborně hodí originální sestava měřicích přístrojů "Microventuri" pro měření proudění  (průtoku) zplodin. Lehká spolehlivá konstrukce, která se nezanáší a je dodána od Fuji Electric jako hotový celek. ZMV
 • Pro měření vlhkosti ve zplodinách je k dispozici jiná cestava dodávaná jako celek - cílovou aplikací je dokonalé řízení spalování biomasy.

Micro Venturi FlueGasHumidityMeter

 

 

 Gas Analyzers big

 

 


Analyzátory katalog česky

Český katalog
analyzátorů plynu

 

 zfp9 web

Kompaktní analyzátor CO2
- český prospekt

 

opastop gp4000h page

Analyzátor prachu OPASTOP

Zirconia probe

Zirkoniová sonda InSitu

Atex ZrO sonde rbt
Atex ZrO convertisseur rbt

Atex provedení zirkoniové sondy

 

 

 Další podrobnosti na webu
Fuji Electric France