Série TIM2 a TIM3.5 - pro lékařské aplikace podle nejnovějších norem

 

  • svodový proud <2 µA pro aplikace BF
  • zesílená izolační bariéra 5000 Vac
  • rozšířený rozsah provozních teplot -40 až +95 °C
  • bezpečnostní osvědčení pro lékařské aplikace dle nejnovějších norem a osvědčení EMC
  • 2W a 3,5W v kompaktním pouzdru DIP nebo SMD

Díky nízké hodnotě svodového proudu < 2 µA jsou nové měniče schopny oddělit elektrické zařízení od součástí, které jsou v kontaktu s tělem pacienta (třída BF – Body Floating). Měniče mají osvědčení IEC/EN/ES 60601-1 3rd edition pro 2 x MOPP (Means of Patient Protection) do nadmořské výšky 5000 m a přicházejí ve shodě s ISO 14971, která definuje analýzu rizik.

Měniče vyhovují nejnovějším požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu z hlediska normy IEC 60601-1-2 4th edition pro lékařská zařízení a jejich vysoká účinnost jim umožňuje provoz při provozní teplotě okolí v rozsahu – 40 až +95 °C (90 °C u TIM 3.5).

Varianty výstupního napětí jsou 3,3 / 5,0 / 9,0 / 12 / 15 / 24 / ±12 / nebo ±15 Vdc.

Varianty pouzdra: kompaktní DIP-16 nebo SMD-16.

Další informace:

TIM 2: https://www.tracopower.com/overview/tim2
TIM 2SM: https://www.tracopower.com/overview/tim2sm
TIM 3.5: https://www.tracopower.com/overview/tim3
TIM 3.5SM: https://www.tracopower.com/overview/tim3sm

 

 

TIM