FRENIC-Lift (LM2A)

fuji logo blue_black

Nová generace specializovaných frekvenčních měničů pro výtahové rozvaděče

Prvním měničem Fuji Electric pro výtahy byl již v r. 1997 univerzální měnič G9S LE se softwarem upraveným pro potřeby výtahů. V roce 2005 navrhli ve Fuji Electric první měnič FRENIC-Lift, který cíleně splnil požadavky na výtahové aplikace jak po stránce harware tak software. FRENIC-Lift je dnes nejoblíbenější měnič pro výtahové aplikace. S využitím zkušeností na trhu Fuji Electric vyvinula vylepšenou verzi FRENIC-Lift LM2A: menší, ale ještě lepší a chytřejší.

 • Booktype provedení až do 15 kW
  • Dvojí možnost montáže v rozvaděči (čelní a boční)
  • Možnost montáže chladiče s krytím IP54 vně rozvaděče
  • Napájecí a motorový kabel jsou připojeny přes konektory
 • Oddělitelná řídicí svorkovnice
 • Možnost bezstykačového řešení v souladu s EN 81-20
 • Vestavěná programovatelná logika (funkce PLC)
 • Integrované komunikační rozhraní pro výtahové aplikace (CANopen CiA DSP 402 & 417 a DCP 3 & 4)
 • RS-485 s MODBus-RTU
 • Různé režimy úspory energie dle ISO 25745
 • Vestavěný EMC filtr
 • Rychlejší rychlostní a proudová řídicí smyčka pro snadnější a rychlejší nastavení komfortu jízdy
 • Řízení asynchronních motorů bez i se zpětnou otáčkovou vazbou
 • Řízení synchronních motorů
 • Karty pro enkodéry
 • Polohovací regulátor při přejímání zátěže
 • Nové režimy řízení motoru: vektorové řízení se snímačem otáček na kladce, vektorové řízení bez snímače pro operaci vyproštění - vše se synchronními motory
 • Jednodušší vyproštění s napájením řídicí desky 24VDC
 • Několik integrovaných certifikovaných bezpečnostních funkcí
 • Nové softwarové funkce pro snadnější nastavení měniče
 • Výkonový rozsah do 4 kW při jednofázovém a do 45 kW při třífázovém napájení měniče
 

frenic lift lm2a small
  

Katalog LM2A

Brožura Frenic LIFT
(PDF, anglicky)