Procesní instrumentace

fuji

Měřicí přístroje, analyzátory plynů, autonomní regulátory a zapisovače (loggery) firmy Fuji Electric importuje do Evropy a v případě vysílačů tlaku i sama vyrábí dceřiná společnost FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S., sídlící ve Francii ve městě Clermont-Ferrand.

Tyto produkty jsou určeny především do následujících průmyslových odvětví: petrochemický a chemický průmysl, energetika, hutnictví, potravinářství, papírenství a farmaceutický průmysl.

Díky výrobě vysílačů tlaku přímo v této dceřinné společnosti jsou dodávky v Evropě velmi flexibilní co do termínu dodávky i co do zákaznických provedení měřicích přístrojů a jejich procesních připojení.

Produkty z oblasti procesní instrumentace:

Pressure Transmitters

Vysílače tlaku

Ultrasonic Flowmeters

Průtokoměry

Gas Analyzers

Analyzátory plynů

Level Transmitters 

Měření hladiny

Recorders

Zapisovače

Temperature Controllers

Teplotní regulátory

 Řešení od Fuji Electric France:

Primary elements

Primární elementy pro měření průtoku pomocí vysílačů diferenčního tlaku

Energy measurement

Měření přenosu energie

 

 

offre instrumentation Fuji electric

 

Overview1Overview2

Český přehledový jednolist
procesní instrumentace


 

Důležité odkazy na podklady
v anglickém jazyce: