Sběrnicové systémy pro
bezpečnostní zařízení

Logo_8cm
AS-i je průmyslová sběrnice pro sériovou komunikaci v nejnižší rovině a je koncipována jako systém Master-Slave s cyklickým přenosem dat.
Pro tuto sběrnici firma Euchner nabízí nejen koncová zařízení (koncové spínače, zámky, E-stopy, ...), ale i několi monitorovacích modulů.

Sběrnice umožňuje redukovat množství vícežilových vodičů na minimum a její jednoduchá struktura neklade zbytečné požadavky na vlastnosti. Signály připojených prvků související s bezpečností jsou vyhodnocovány za použití bezpečnostního monitoru. Monitor je bezpečnostní PLC, které na základě uživatelsky naprogramované logiky spíná bezpečnostní releové výstupy.

Bezpečnostní monitory pro sběrnici AS-interface tak nabízí efektivní řešení bezpečnostních systémů.

Charakteristika

 • připojení dvou AS-interface okruhů na jeden monitor
 • nový programovací software ASiMon 3
 • nižší verze LED diagnostika
 • vyšší verze podsvícený displej
 • nastavení a ukládání dat na datovou kartu
 • pro nastavení bez PC možnost ovládání tlačítky z panelu
 • rozhraní Profibus DP

Typové řady

 • SFM
 • SMO
 • GMO
 • GMO-X

Katalog produktů AS-interface Safety at Work


Příklady bezpečnostních zařízení pro AS-interface Safety at Work

ASI_1 ASI_2 ASI_3
SFM-B02_AS-i_frei
SFM monitor


SMO-MO-OD-C02
SMO monitorGMOX
GMO-X monitor